Pulaski

Pulaski

1

Thursday, March 26, 2020
TimeEventDetails
3:00pm- 6:30pmPHS Athletics
Friday, March 27, 2020
TimeEventDetails
3:00pm- 6:30pmPHS Athletics
Saturday, March 28, 2020
TimeEventDetails
7:00am- 9:00pmPHS Athletics
Sunday, March 29, 2020
Monday, March 30, 2020
TimeEventDetails
3:00pm- 6:30pmPHS Athletics
Tuesday, March 31, 2020
TimeEventDetails
3:00pm- 5:30pmPCMS-Art Club  

(Cancelled)

PCMS - Room 1008 (Art), PCMS - Room 1011 (Art) location

PCMS Art Club 3:10-5:10

PCMS Art Club 3:10-5:10

3:00pm- 6:30pmPHS Athletics
3:15pmTrack: Girls Varsity Invitational  

(Cancelled)

TBD vs.
 @ Ripon College location
3:15pmTrack: Boys Varsity Invitational  

(Cancelled)

TBD vs.
 @ Ripon College location
5:00pmSoccer: Girls JV-1 Game  

(Postponed)

vs. Kimberly
 @ Kimberly Middle School location
7:00pmSoccer: Girls Varsity Game  

(Postponed)

vs. Kimberly
 @ Kimberly Middle School location
Wednesday, April 1, 2020
TimeEventDetails
3:00pm- 6:30pmPHS Athletics