Pulaski

Pulaski

1


 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
  3:30pm
  @Pulaski Polka Grounds
  Pulaski Polka Grounds
  Cost for the Girls Teams is $100, Cost for the Boys Team is $100. Total cost is $200. 3:10 Coaches mtg 3:30 JV Girls 4:10 JV Boys 4:50 Varsity Girls 5:20 Vars...
  3:30pm
  @Pulaski Polka Grounds
  Pulaski Polka Grounds
  Cost for the Girls Teams is $100, Cost for the Boys Team is $100. Total cost is $200. 3:10 Coaches mtg 3:30 JV Girls 4:10 JV Boys 4:50 Varsity Girls 5:20 Vars...
  3:30pm
  @Pulaski Polka Grounds
  Pulaski Polka Grounds
  Cost for the Girls Teams is $100, Cost for the Boys Team is $100. Total cost is $200. 3:10 Coaches mtg 3:30 JV Girls 4:10 JV Boys 4:50 Varsity Girls 5:20 Vars...
  3:30pm
  @Pulaski Polka Grounds
  Pulaski Polka Grounds
  Cost for the Girls Teams is $100, Cost for the Boys Team is $100. Total cost is $200. 3:10 Coaches mtg 3:30 JV Girls 4:10 JV Boys 4:50 Varsity Girls 5:20 Vars...
  4:00pm
  @TBA
  Rain makeup date
  4:30pm
  @Pulaski Community Middle School
  Stadium
  5:30pm
  @Sheboygan North High School
  5:30pm
  @Sheboygan North High School
  6:30pm
  @Pulaski Community Middle School
  Stadium
  7:00pm
  @Sheboygan North High School
 • 2
  7:00pm
  @Saputo Stadium-Pulaski
 • 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7